Wij vinden het erg belangrijk dat de lokale cultuur behouden en beschermd blijft, met respect en in
samenhang en samenspraak met de lokale gemeenschap. Karamoja beschikt over meerdere unieke,
door toeristen nog onaangetaste dorpjes. Er zijn veel organisaties bezig met meerdere projecten,
maar wij vinden het belangrijk dat projecten niet buiten maar binnen de echte lokale gemeenschap
aandacht krijgen en geïnitieerd worden.

Er heerst een enorme droogte in een groot deel van Karamoja waardoor er zowel watersnood als
hongersnood is.

Er heeft in Karamoja een rebellenoorlog plaatsgevonden. Door de rebellen zijn veel kinderen ontvoerd
om als kindsoldaat in te zetten. Verder hebben er gruwelijke dingen plaatsgevonden waardoor veel
kinderen wees zijn geworden en nu op straat lopen, de meesten met een groot trauma.

Vanuit eigen ervaring, we kennen de thematiek en bevinden ons midden in de community, weten wij
dat het het beste is dit lokaal, kleinschalig en in de basis te gaan ondersteunen door de community te
empoweren op meerdere aandachtspunten, met oog voor de werkelijke problematiek. Wij hebben
een goed en degelijk programma liggen voor deze projecten, om de gemeenschap zelfvoorzienend te
maken. Hiervoor heeft Paul Anyakun de organisatie ‘Karamoja Trails’ opgericht.

Karamoja Trails is een op de gemeenschap gebaseerde organisatie, geregistreerd in Moroto, Karamoja,
opgericht ter ondersteuning van het onderwijs voor kinderen en vakantiesportspellen, behoud van
cultureel erfgoed, empowerment van jongeren met vaardigheden voor een stabiel duurzaam
levensonderhoud, identificatie en ontwikkeling van talent, bevordering van prevalentie en vermeerdering
van inheemse boomsoorten om de vegetatie in Karamoja te herstellen.

Het Karamoja Trails project legt de nadruk op het delen en uitwisselen van kennis, culturele verhalen,
ervaringen, capaciteitsopbouw in zowel praktische vaardigheden als het creëren van gemeenschap
gestuurde leermiddelen.
Dit project is uniek in zijn benadering van onderwijs voor kinderen, behoud van cultureel erfgoed,
voedselnood, respons en empowerment van vaardigheden binnen de afgelegen achtergestelde
gemeenschappen van Karamoja.

De organisatie werd opgericht en gestart door Anyakun Paul in 2017. Het idee werd op vrijwillige basis
uitgevoerd in het district Moroto met cultureel erfgoed, sensibilisering, bescherming van bedreigde
inheemse boomsoorten en onderwijsondersteuning voor 5 kinderen en sindsdien hebben we in totaal
20 kinderen die worden ondersteund door de afgelegen achtergestelde gemeenschappen.
Karamoja Trails geeft in de afgelegen dorpjes zelf les in Engels en rekenen.

Vanwege de vraag naar en de opkomst van verschillende diensten door de getroffen benadeelde leden
van de gemeenschap is er door Karamoja Trails een speciaal team gevormd met verschillende
professionals met uiteenlopende kennis op het gebied van community ontwikkeling, kinderbijslag,
culturele promotors, sociale ontwikkeling en vaardigheden. Zij namen deel aan een behoefte- en
beoordelingsonderzoek.

Karamoja Trails is er om de gemeenschap en kinderen te helpen omgaan met verschillende vraagstukken
op maatschappelijk niveau. We streven ernaar om de achtergestelde gemeenschappen van Karamoja te
ondersteunen met in de basis een stabiel levensonderhoud en het behouden van de positieve aspecten
van de cultuur. Het is een dienstverlenend project en bedoeld om verschillende ontwikkelingsinitiatieven
aan te nemen die kunnen bijdragen aan het duurzame levensonderhoud van onze lokale
gemeenschappen en het terugdringen van de armoede in Karamoja.

Gea Costeris-Wevers maakte onlangs kennis met de unieke cultuur en Karamoja Trails en ze besloot zich
aan te sluiten bij onze organisatie om met haar waardevolle bijdrage en ervaring te helpen dit project
te doen slagen.

Om dat te realiseren hebben we niet alleen de inspanningen van de lokale gemeenschap nodig maar ook
financiële ondersteuning is nodig om dit te realiseren.